Činnost - celý přehled

  

    Zajistíme pro Vás :

 •  autorizované měření emisí - vedení evidence zdrojů  znečišťování ovzduší, poplatky, ohlašování apod. ( Zákon č. 201/2015 Sb. )
 •  firemní ekologie ( ekologický outsourcing )
 •  interní ekologický audit
 •  poradenská činnost a zavedení systému  ISO 9001, ISO 14001  a ISO 18001
 •  zpracování žádostí o integrované povolení - IPPC  ( Zákon č. 76/2002 Sb.)
 •  energetický audit ( Zákon č. 406/2000 Sb.)
 •  verifikace - autorizované ověření žádosti obchodování  s povolenkami  skleníkových plynů CO2 ( Z. č. 696/2004 Sb.)
 •  odborné posudky a rozptylové studie ( Zákon č. 86/2002 Sb.)
 •  EIA, posuzování vlivů na životní prostředí ( Z. č. 100/2001 Sb.)
 •  vedení obalového hospodářství ( Zákon č. 477/2001 Sb. a č. 62/2014 Sb.)
 •  vedení odpadového hospodářství ( Zákon č. 185/2001 Sb. a č. 184/2014 Sb.)
 •  zpracování Havarijních plánů ( Vyhláška č. 450/2005 Sb.)
 •  zpracování Provozně manipulačních řádů  čerpacích stanic PHM,  ČOV,  mycích ramp, olejového  hospodářství, skladů pro přípravky na ochranu rostlin, kompostáren a podobných zařízení  
 •  zkoušky těsnosti nádrží a jímek na Závadné látky včetně vystavení osvědčení ( Vyhláška č.175/2011 Sb.) ( odborně  způsobilá osoba - seznam MŽP ČR )
 •  základní hodnocení rizik ekologické újmy ( NV č. 295/2011 Sb. ) a její předcházení ( Zákon č. 167/2008 Sb.)
 •  ochrana přírody a krajiny ( Zákon č.114/1992 Sb.)
 •  poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie a vodohospodářství 
 •  vedení veškeré agendy u provozovatelů  Autovrakovišť ( Vyhláška č. 352/2008 Sb.)

 Name
Email
Comment
Or visit this link or this one